مشخصات همایش:  

اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی
  دوره
عنوان نشريه:  اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی
برگزارکننده :  انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری:  1396/06/04
تارگاه:  www.cohe.ir
رایانامه:  info@cohe.ir
تلفن:  .
نشانی:  .

تبلیغات