مشخصات همایش:  

همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی
  دوره
عنوان نشريه:  همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی
برگزارکننده :  .
تاریخ برگزاری:  1396/06/25
تارگاه:  http://sciengconf.ir/
رایانامه:  sciengconf1395@gmail.com
تلفن:  .
نشانی:  .

تبلیغات