قوانین و مقررات


درحال حاضردریافت مقالات ارائه شده توسط دبیرخانه همایش ها و مجلات بصورت رایگان می باشد.

اجازه نشر مقالات در پایگاه استنادی علمی ایرانیان در قالب تفاهم همکاری میان پایگاه و دبیرخانه ها دریافت شده است.

کپی برداری از مطالب سایت به هر شکل بدون اجازه کتبی در پایگاه استنادی علمی ایرانیان مجاز نبوده و قابل پیگیری می باشد.

انتشار مقالات پایگاه استنادی علمی ایرانیان به هرشکلی خارج از پایگاه استنادی علمی ایرانیان مجاز نمی باشد.

استفاده ازنام و نماد (لوگوی) پایگاه استنادی علمی ایرانیان بدون اجازه کتبی از پایگاه استنادی علمی ایرانیان ممنوع بوده ودرصورت

استفاده غیرمجازپیگیری خواهد شد.