درج شکایات


در صورت وجود شکایت  و یا سوال و پیشنهاد  میتوانید از طریق نشانی پست الکترونیک سایت به نشانی info@isdindexing.ir اقدام فرمایید.

موضوع مطرح شده ی شما در اولین فرصت پیگیری و نتیجه آن خدمتتان اعلام می گردد.